Strona główna

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego od 2012 roku działa na terenie Powiatu Grodziskiego i zrzesza przedsiębiorców z całego rejonu. Głównym celem funkcjonowania Klubu jest integracja przedsiębiorców, tworzenie grup zakupowych i działania w zakresie akcji charytatywnej Wspieramy Twoje Marzenia. Główną formą integracji są wspólne co miesięczne spotkania. Członkowie Klubu spotykają się w różnych zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej w trzecią środę każdego miesiąca o godz. 18.00. Podczas spotkań wymieniają się doświadczeniem, dzielą problemami i jednoczą wzajemnymi sukcesami.

Zarząd Klubu

  • Prezes Zarządu – Zbigniew Kaczor
  • V-ce Prezes Zarządu – Waldemar Ślebioda
  • Skarbnik – Włodzimierz Sendrowicz
  • Członkowie Zarządu: Patrycja Ratajszczak-Kaczmarek, Eugeniusz Florek, Andrzej Frąckowiak.

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący – Janusz Popiół,
  • Zastępca przewodniczącego – Edjzeck Smulders
  • Sekretarz – Dariusz Pacyna

Klub działa na terenie gmin:

Powiat Grodziski

Komentarze są wyłączone.