Strona główna

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego od 2012 roku działa na terenie Powiatu Grodziskiego i zrzesza przedsiębiorców z całego rejonu. Głównym celem funkcjonowania Klubu jest integracja przedsiębiorców, tworzenie grup zakupowych i działania w zakresie akcji charytatywnej Wspieramy Twoje Marzenia. Główną formą integracji są wspólne co miesięczne spotkania. Członkowie Klubu spotykają się w różnych zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej w trzecią środę każdego miesiąca o godz. 18.00. Podczas spotkań wymieniają się doświadczeniem, dzielą problemami i jednoczą wzajemnymi sukcesami.

Zarząd Klubu

  • Prezes Zarządu – Zbigniew Kaczor
  • V-ce Prezes Zarządu – Waldemar Ślebioda
  • Skarbnik – Włodzimierz Sendrowicz
  • Członkowie Zarządu: Patrycja Ratajszczak-Kaczmarek, Eugeniusz Florek, Andrzej Frąckowiak.

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący – Janusz Popiół,
  • Zastępca przewodniczącego – Edjzeck Smulders
  • Sekretarz – Dariusz Pacyna

Klub działa na terenie gmin:

Powiat Grodziski

Ochrona Danych Osobowych

 Administrator danych

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego. Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej: biuro@klubprzedsiebiorcow.pl.

Cele przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celach kontaktowych i korespondencyjnych oraz rekrutacyjnych, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Jest to  realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji.

Prawa osoby której dane dotyczą

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Komentarze są wyłączone.