Zarząd klubu przedsiębiorców został wybrany

  • Autor: admin
  • 21/11/2015
  • Możliwość komentowania Zarząd klubu przedsiębiorców został wybrany została wyłączona

5 grudnia 2012 roku o godz. 18.00 w Grodzisku Wielkopolskim w Sali Hotelu Behapowiec odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Klubu Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego. Zebraniu przewodniczył Prezes Spółdzielni Inwalidów „Wielkopolanka” – Włodzimierz Sendrowicz. Opiekę prawną na zebraniu zapewniała mecenas Joanna Rożniakowska. Patronat honorowy w ramach projektu „Decydujmy Razem” objął członek Zarządu Starostwa Powiatu GrodziskiegoSławomir Górny. W zebraniu wzięło udział 29 osób z czego 21 z prawem głosu.

Zgodnie z protokołem i porządkiem obrad po przeprowadzonych autoprezentacjach wybrano komisję skrutacyjną w składzie: – Patrycja Ratajszczak, – Piotr Lusina, – Maciej Lewandowski. Jednogłośnie przyjęto Statut Stowarzyszenia , nazwę i formy głosowania. W głosowaniu tajnym wybrano Prezesa Zarządu i Zarząd Klubu Przedsiębiorców: – Prezes Zarządu – Waldemar Ślebioda, – V-ce Prezes Zarządu – Zbigniew Kaczor, – Skarbnik – Włodzimierz Sendrowicz, – Członków Zarządu – Bogdan Schulz, Edjzeck Smulders, Jan Nowak. Po krótkim expose Prezesa ZarząduWaldemara Ślebiody wybrano w głosowaniu tajnym komisję rewizyjną w składzie: – przewodniczący – Janusz Popiół, – zastępca przewodniczącego – Patrycja Ratajszczak, – sekretarz – Eugeniusz Florek. Wolne głosy i dyskusja n/t zadań Klubu Przedsiębiorców zakończyły obrady zebrania założycielskiego.

Kategorie: Życie klubu

Komentarze są wyłączone.