Pandemia Covid-19

22 czerwca 2022

Pandemia COVID -19, na długo przyczyniła się do zawieszenia spotkań wielu instytucji oraz stowarzyszeń  na całym świecie.. Stowarzyszenie Klubu Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego również stosowało się do obowiazujacej w tym czasie Ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  Jak w każdej komórce społecznej, wszelkie podejmowane decyzje i działania odbywały się zdalnie. Wraz z nadejściem nowego roku 2022, w lutym odbyło się długo oczekiwane pierwsze spotkanie klubowiczów.

Pandemia  Covid-19